Fundusze Europejskie dla Zdrowia Nabór placówek (zdrowie.gov.pl)

Nazwa przedsięwzięcia:

Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

Nawa Grantobiorcy:

Centrum Usług Medycznych „Eskulap” Sp. z o.o. w Świdnicy przedsiębiorstwo wykonujące działalność leczniczą ul. Zamenhofa 47, 58-105 Świdnica 

Kwota Grantu: 158.795,46 zł

hasło: „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

 

W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Grantobiorca zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej
stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o
potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez
IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.