Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Medycznych ESKULAP Sp. z o.o. z
siedzibą na ul. Zamenhofa 47, 58-105 Świdnica, tel. 743067077

W każdej sprawie
dotyczącej ochrony oraz sposobu przetwarzania Danych Osobowych może się
Pani/Pan skontaktować z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@eskulap.swidnica.pl lub
telefonując pod numer + 48 74
306 70 77

lub z powołanym:

Inspektorem Ochrony
Danych – Stanisławem Rozwadowskim tel. 728-706-901, Piotrem Leśniewiczem
tel. 667-941-610,

pisząc na
adres: iod@eskulap.swidnica.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wersja PDF