Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Medycznych ESKULAP Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Zamenhofa 47, 58-105 Świdnica, tel. 743067077

W każdej sprawie dotyczącej ochrony oraz sposobu przetwarzania Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem pisząc na adres: sekretariat@eskulap.swidnica.pl lub telefonując pod numer + 48 74 306 70 77

lub z powołanym:

Inspektorem Ochrony Danych – Stanisławem Rozwadowskim tel. 728-706-901, Piotrem Leśniewiczem tel. 667-941-610,

pisząc na adres: iod@eskulap.swidnica.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wersja PDF