Obraz Poradnia geriatryczna

Celem działania Poradni Geriatrycznej jest kompleksowe podejście do pacjentów w wieku podeszłym, obarczonych chorobami przewlekłymi, wymagających wielokierunkowych działań: lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, socjalnych i psychologicznych. Wyjaśnienia udzielane pacjentom i ich opiekunom, szkolenie w postępowaniu w określonych sytuacjach zdrowotnych poprawiają komfort życia i bezpieczeństwo chorych oraz dodają pewności opiekunom w ich działaniach.

Nasza poradnia świadczy usługi z zakresu:

  • kompleksowej oceny geriatrycznej – ocena sprawności funkcjonalnej, stopnia odżywiania, stanu psychicznego (zaburzenia poznawcze, depresja), stanu odżywienia, ryzyka upadków, odleżyn;
  • diagnostyki i leczenia problemów często występujących w wieku podeszłym (m.in. nietrzymanie moczu, zaparcia, zaburzenia równowagi i upadki, otępienie, depresja, zaburzenia zachowania);
  • ustalania priorytetów leczenia i planowanie dalszego postępowania i opieki nad pacjentem;
  • diagnostyki i leczenia schorzeń internistycznych;
  • racjonalizacji i koordynacji farmakoterapii z uwzględnieniem profilu bezpieczeństwa leków w wieku starszym i zapobiegania polifarmakoterapii;
  • oceny potrzeb rehabilitacji oraz konsultacji u innych specjalistów;
  • promocji zdrowia i pomyślnego starzenia się.

Lekarz:

  • lek. Magdalena Pleśniak (specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatra)

Telefon do poradni: 

  • 74 306 70 77 wew. 1 (tylko wizyty prywatne)