Obraz Poradnia logopedyczna

Nasza poradnia zajmuje się nie tylko wadami wymowy, ale także pomaga namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Nasi logopedzi posiadają gruntowną wiedzę z zakresu medycyny, psychologii i pedagogiki, co pozwala zdiagnozować, a potem leczyć zaburzenia powstające na różnym tle. Analizują także mowę rozumianą jako przekazywanie i odbiór informacji, czyli porozumiewanie się.
W poradni logopedycznej zajęcia indywidualne odbywają się w ramach umowy z NFZ oraz prywatnie.

NASI SPECJALIŚCI:

  • neurologopeda Marta Haręza
  • neurologopeda Iwona Nowakowska

Telefon do poradni logopedycznej

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7.30-18.00