Centrum Usług Medycznych Eskulap w Świdnicy

Świadczymy usługi medyczne dla pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie osobom prywatnym lub w ramach umowy z firmami ubezpieczeniowymi i zakładami pracy.

Oferta nasza obejmuje świadczenia w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • specjalistycznej opieki zdrowotnej
 • psychiatrycznej opieki zdrowotnej
 • rehabilitacji medycznej
 • stomatologii
 • medycyny pracy

 

Na terenie Przychodni znajduje się szereg poradni specjalistycznych, które w większości mają swoje własne punkty rejestracyjne, a tym samym telefony kontaktowe.

 

GRANT W PROJEKCIE E-USŁUGI POZ

Fundusze Europejskie dla Zdrowia Nabór placówek (zdrowie.gov.pl)

Nazwa przedsięwzięcia:

Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

Nawa Grantobiorcy:

Centrum Usług Medycznych „Eskulap” Sp. z o.o. w Świdnicy przedsiębiorstwo wykonujące działalność leczniczą ul. Zamenhofa 47, 58-105 Świdnica 

Kwota Grantu: 158.795,46 zł

hasło: „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

 

W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Grantobiorca zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej
stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o
potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez
IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Centrum Usług Medycznych „Eskulap” Sp. z o .o, Przedsiębiorstwo wykonujące działalność leczniczą z siedzibą przy ul. Zamenhofa 47,      58-105 Świdnica, jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 590 732,66 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 66/100 ) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła  łatwiej dostać się z zewnątrz do przychodni dzięki:

 • dostosowaniu nawierzchni przed budynkiem oraz remontem kostki brukowe,
 • wykonaniu nowego podjazdu dla niepełnosprawych,
 • dostosowaniu dwóch wejść do budynku przy poradni dla dzieci,
 • montażu automatycznych drzwi wejściowych,
 • wymianie drzwi wewnętrznych w gabinetach lekarskich

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z:

 • gabinetów wyposażonych w sprzęt z regulowną wysokością
 • przenośnego USG

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać z:

 • w zakresie kompetencji społecznych
 • w zakrese kompetencji cyfrowych
 • w zakresiue polskiego języka migoweg

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Współpracujemy z:

Aktualności

Blog Images
Pakiety zabiegów rehabilitacyjnych

Pomożemy Ci powrócić do sprawności sprzed choroby. Wzmocnimy twój układ sprawnościowy, wydolnościowy i oddechowy. Pakiet 10 dni zabiegowych - 200 zł

CZYTAJ WIĘCEJ